ข้อมูลการดำเนินการ ศจพ. (ภาพรวมทั้งประเทศ)

ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนทั้งหมดของประเทศ(Thai QM/TPMap/ทะเบียนราษฎร์)

กรมการปกครอง
ครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ใน Thai QM แต่อยู่ในทะเบียนราษฎร์
29,556
ครัวเรือน
Thai QM
Thai QM
1,285,890 ครัวเรือน
> TPMAP
5,000 ครัวเรือน
TPMAP
TPMAP
1,280,890
ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP และ Thai QM

ครัวเรือนที่สำรวจ
1,285,890 ครัวเรือน

(จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ปี 2564) -->
เป้าหมาย :
1,200,000 ครัวเรือน

ช่วยเหลือแล้ว
1,100,000 ครัวเรือน

สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
99,000 ครัวเรือน

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,000 ครัวเรือน

96.08%


ครัวเรือนที่สำรวจ
12,817,903 ครัวเรือน

(จากฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2564)

ชี้เป้า :
652,863 ครัวเรือน

ชี้เป้าและแก้ไขปัญหาในขั้นอยู่รอด
652,863 ครัวเรือน

 
 

 
 

100%


Thai QM

1,285,890
ครัวเรือน

TPMAP

12,817,903
ครัวเรือน

TPMAP
+
Thai QM
493
ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทั้ง 2 ระบบ

ผลการดำเนินงาน TPMAP

  ชี้เป้า

652,863

ครัวเรือน
  ชี้เป้าและแก้ไขปัญหาในขั้นอยู่รอด

652,863

ครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน ThaiQM

  เป้าหมาย

1,200,000

ครัวเรือน
  ช่วยเหลือแล้ว

1,100,000

ครัวเรือน
  สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

99,000

ครัวเรือน
  อยู่ระหว่างดำเนินการ

1,000

ครัวเรือน