ข้อมูลการเบิกค่าน้ำมันรายเดือน

งวดเดือนที่เบิก
กม.เริ่มต้น
กม.สิ้นสุด
รวม กม. ที่ขอเบิก
อัตราค่าน้ำมัน
เงินเพิ่มพิเศษ
จำนวนเงินที่ขอเบิก
หมายเหตุ
202207
0 30,909 913 3.19 500 3,412.47 พิมพ์    ลบรายการนี้
202206
0 29,962 1,079 3.05 500 3,790.95 พิมพ์    ลบรายการนี้
202205
0 28,847 1,062 2.9 500 3,579.80 พิมพ์    ลบรายการนี้
202204
0 27,731 916 2.9 500 3,156.40 พิมพ์    ลบรายการนี้
202203
0 26,784 1,104 2.72 500 3,502.88 พิมพ์    ลบรายการนี้
202202
0 25,649 935 2.53 500 2,865.55 พิมพ์    ลบรายการนี้
202201
0 24,676 1,301 2.53 500 3,791.53 พิมพ์    ลบรายการนี้
202112
0 23,335 968 2.53 500 2,949.04 พิมพ์    ลบรายการนี้
202111
0 22,347 1,237 2.53 500 3,629.61 พิมพ์    ลบรายการนี้
202110
0 21,082 1,128 2.43 500 3,241.04 พิมพ์    ลบรายการนี้
202108
0 19,923 1,324 2.43 500 3,717.32 พิมพ์    ลบรายการนี้
202106
17,429 18,558 1,094 2.28 500 2,994.32 พิมพ์    ลบรายการนี้
202105
0 17,424 931 2.28 500 2,622.68 พิมพ์    ลบรายการนี้
202103
0 16,464 1,323 2.14 500 3,331.22 พิมพ์    ลบรายการนี้
202102
0 15,098 1,168 2.02 500 2,859.36 พิมพ์    ลบรายการนี้
202101
0 13,886 971 2.02 500 2,461.42 พิมพ์    ลบรายการนี้
202012
0 12,887 937 2.02 500 2,392.74 พิมพ์    ลบรายการนี้
202011
0 11,916 1,332 2.02 500 3,190.64 พิมพ์    ลบรายการนี้
202010
0 10,543 1,262 2.02 500 3,049.24 พิมพ์    ลบรายการนี้
202009
0 9,235 1,228 2.02 500 2,980.56 พิมพ์    ลบรายการนี้
202008
6,637 7,955 1,283 2.02 500 3,091.66 พิมพ์    ลบรายการนี้
202007
0 6,635 1,029 2.02 500 2,578.58 พิมพ์    ลบรายการนี้
202006
0 5,571 1,222 1.91 500 2,834.02 พิมพ์    ลบรายการนี้
202005
0 4,314 1,242 1.83 500 2,772.86 พิมพ์    ลบรายการนี้
202004
0 89,788 1,362 2.04 500 3,278.48 พิมพ์    ลบรายการนี้
202003
0 88,375 1,397 2.32 500 3,741.04 พิมพ์    ลบรายการนี้
202001
0 85,580 1,416 2.32 500 3,785.12 พิมพ์    ลบรายการนี้
201912
82,798 84,120 1,285 2.32 500 3,481.20 พิมพ์    ลบรายการนี้
201911
0 82,756 1,308 2.32 500 3,534.56 พิมพ์    ลบรายการนี้
201910
80,041 81,394 1,310 2.32 500 3,539.20 พิมพ์    ลบรายการนี้
201909
78,676 80,037 1,321 2.32 500 3,564.72 พิมพ์    ลบรายการนี้
201908
0 78,674 1,121 2.32 500 3,100.72 พิมพ์    ลบรายการนี้
201907
0 77,518 1,329 2.32 500 3,583.28 พิมพ์    ลบรายการนี้
201906
0 76,133 1,338 2.43 500 3,751.34 พิมพ์    ลบรายการนี้
201905
73,371 74,742 1,332 2.43 500 3,736.76 พิมพ์    ลบรายการนี้
201903
70,620 72,114 1,443 2.31 500 3,833.33 พิมพ์    ลบรายการนี้
201902
69,280 70,616 1,295 2.31 500 3,491.45 พิมพ์    ลบรายการนี้
201901
0 69,275 1,397 2.31 500 3,727.07 พิมพ์    ลบรายการนี้
201812
66,657 67,822 1,134 2.4 500 3,221.60 พิมพ์    ลบรายการนี้
201811
65,236 66,657 1,379 2.4 500 3,809.60 พิมพ์    ลบรายการนี้
201810
63,795 65,234 1,381 2.4 500 3,814.40 พิมพ์    ลบรายการนี้
201809
62,490 63,794 1,262 2.4 500 3,528.80 พิมพ์    ลบรายการนี้
201808
61,309 62,486 1,134 2.4 500 3,221.60 พิมพ์    ลบรายการนี้
201807
59,930 61,309 1,340 2.4 500 3,716.00 พิมพ์    ลบรายการนี้
201806
58,494 59,927 1,378 2.4 500 3,807.20 พิมพ์    ลบรายการนี้
201805
57,193 58,493 1,248 2.31 500 3,382.88 พิมพ์    ลบรายการนี้
201804
56,061 57,193 1,095 2.31 500 3,029.45 พิมพ์    ลบรายการนี้
201803
54,821 56,057 1,188 2.31 500 3,244.28 พิมพ์    ลบรายการนี้
201801
52,444 53,589 1,116 2.31 500 3,077.96 พิมพ์    ลบรายการนี้
201712
51,377 52,302 896 2.31 500 2,569.76 พิมพ์    ลบรายการนี้
201711
50,157 51,372 1,176 2.31 500 3,216.56 พิมพ์    ลบรายการนี้
201710
49,020 50,155 1,093 2.31 500 3,024.83 พิมพ์    ลบรายการนี้
201709
47,726 49,020 1,208 2.22 500 3,181.76 พิมพ์    ลบรายการนี้
201708
46,521 47,761 1,195 2.22 500 3,152.90 พิมพ์    ลบรายการนี้
201707
45,295 46,518 1,174 2.31 500 3,211.94 พิมพ์    ลบรายการนี้
201706
44,052 45,294 1,185 2.31 500 3,237.35 พิมพ์    ลบรายการนี้
201705
42,903 44,052 1,105 2.31 500 3,052.55 พิมพ์    ลบรายการนี้
201704
42,069 42,894 795 2.31 500 2,336.45 พิมพ์    ลบรายการนี้
201703
40,871 40,925 1,140 2.31 500 3,133.40 พิมพ์    ลบรายการนี้