เส้นทางออกตรวจ

เส้นทางที่ออกตรวจ
ช่วง กม. เริ่มต้น
ช่วง กม. มากที่สุด
แก้ไข
ลบ
ปู่เจ้า-เทพารักษ์-ตำหรุ-นิคมบางปู
66
78
แก้ไข ลบ
ศรีนครินทร์-ทิพวัล-ซอยมังกร-ขจรวิทย์
55
60
แก้ไข ลบ
ศรีนครินทร์-บางเมือง-ปู่เจ้า
50
60
แก้ไข ลบ
สุขุมวิท-แพรกษา-ตำหรุ-เทพารักษ์
55
65
แก้ไข ลบ
บุญศิริ-บางเมือง-แพรกษา-ซ.มังกร-ตำหรุ
51
62
แก้ไข ลบ
ปากน้ำ-สายลวด-ท้ายบ้าน-บางปู-แพรกษา
65
70
แก้ไข ลบ
บางเมือง-นิคม-ตำหรุ-เทพารักษ์
68
72
แก้ไข ลบ
สุขุมวิท-บางปู-คลองบางปลา-เทพารักษ์
70
80
แก้ไข ลบ
สุขุมวิท-ลาดหวาย-มะซอ-คลองด่าน
90
97
แก้ไข ลบ
สุนทรวิภาค-ธนสิทธิ์-บางปลา-เทพารักษ์
60
70
แก้ไข ลบ
คลองอาเสี่ย-บางเมือง-บางปู-เทพารักษ์
53
63
แก้ไข ลบ
บางหญ้าแพรก-เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
55
60
แก้ไข ลบ
ทิพวัล-บางเมือง-ศรีนครินทร์-ทรัพบุญชัย
57
63
แก้ไข ลบ
ซ.มังกร-บางปู-สายลวด-เทพารักษ์
45
61
แก้ไข ลบ